newmenu2

» Comic Archive


#TitleDate ReleasedComments

Chapter 1

1 Chapter 1 - 01 December 27th, 2009, 10:10 am 11 Comments
2 Chapter 1 - 02 & 03 December 27th, 2009, 11:00 am 9 Comments
3 Chapter 1 - 4 December 27th, 2009, 11:40 am 3 Comments
4 Chapter 1 - 05 December 27th, 2009, 3:01 pm 5 Comments
5 Chapter 1 - 06 December 27th, 2009, 3:40 pm 2 Comments
6 Chapter 1 - 07 December 27th, 2009, 4:20 pm 3 Comments
7 Chapter 1 - 08 December 27th, 2009, 5:50 pm 3 Comments
8 Chapter 1 - 09 December 28th, 2009, 11:50 am 10 Comments
9 Chapter 1 - 10 December 28th, 2009, 2:55 pm 5 Comments
10 Chapter 1 - 11 December 28th, 2009, 4:49 pm 7 Comments
11 Chapter 1 - 12 December 29th, 2009, 10:02 am 7 Comments
12 Chapter 1 - 13 December 30th, 2009, 9:45 pm 8 Comments
13 Chapter 1 - 14 January 3rd, 2010, 9:58 pm 8 Comments
14 Chapter 1 - 15 January 6th, 2010, 9:09 pm 16 Comments
15 Chapter 1 - 16 January 13th, 2010, 11:33 pm 10 Comments
16 Chapter 1 - 17 January 17th, 2010, 9:00 pm 7 Comments
17 Chapter 1 - 18 January 19th, 2010, 5:10 pm 15 Comments
18 Chapter 1 - 19 January 22nd, 2010, 10:25 pm 11 Comments
19 Chapter 1 - 20 January 24th, 2010, 6:40 pm 13 Comments
20 Chapter 1 - 21 January 28th, 2010, 12:05 am 13 Comments
21 Chapter 1 - 22 February 1st, 2010, 4:01 pm 31 Comments
22 Chapter 1 - 23 February 3rd, 2010, 8:09 pm 11 Comments
23 Chapter 1 - 24 February 7th, 2010, 3:33 pm 10 Comments
24 Chapter 1 - 25 February 11th, 2010, 10:39 pm 14 Comments
25 Chapter 1 - 26 February 17th, 2010, 5:34 pm 15 Comments
26 Chapter 1 - 27 February 21st, 2010, 6:27 pm 15 Comments
27 Chapter 1 - 28 February 28th, 2010, 9:49 pm 12 Comments
28 Chapter 1 - 29 March 7th, 2010, 8:55 pm 18 Comments
29 Chapter 1 - 30 March 11th, 2010, 1:34 pm 6 Comments
30 Chapter 1 - 31 March 14th, 2010, 10:03 pm 15 Comments
31 Chapter 1 - 32 March 22nd, 2010, 12:03 am 4 Comments
32 chapter 1 - 33 March 22nd, 2010, 12:15 am 5 Comments
33 Chapter 1 - 34 March 22nd, 2010, 12:20 am 14 Comments

Fillers

34 CLICK ME! January 1st, 2010, 7:00 pm 0 Comments
35 Filler - HAPPY NEW YEAR! January 1st, 2010, 9:10 pm 8 Comments
36 Filler - 100+FANS! January 18th, 2010, 4:28 pm 7 Comments
37 Filler - 200+ FANS! February 26th, 2010, 6:40 pm 10 Comments
38 Filler - 300+ FANS! April 12th, 2010, 2:21 am 6 Comments
39 Filler - 400+FANS! May 22nd, 2010, 12:28 am 12 Comments
40 Filler - 500+ FANS! July 9th, 2010, 11:22 pm 16 Comments
41 Filler - 1000+ FANS! August 22nd, 2010, 12:55 pm 21 Comments
42 Announcement - Hotaru T-Shirts! September 8th, 2010, 4:59 pm 25 Comments
43 Filler - T-Shirt Mini Comic October 9th, 2010, 9:06 pm 19 Comments
44 Annoucement - T-SHIRTS HAVE ARRIVED!!! November 5th, 2010, 8:43 pm 12 Comments
45 Filler - Please Read! January 10th, 2011, 1:27 pm 34 Comments
46 Announcement - Holiday! May 19th, 2011, 6:54 pm 17 Comments
47 Filler - 2000+ FANS!! March 8th, 2011, 4:15 pm 23 Comments
48 Filler - Thank you for waiting! June 29th, 2011, 9:43 pm 15 Comments
49 Special - Q&A! August 19th, 2012, 8:50 pm 24 Comments
50 Hotarugari: Q&A! October 28th, 2012, 11:32 pm 2 Comments
51 Q&A! 02 October 28th, 2012, 11:37 pm 0 Comments
52 Q&A! 03 October 28th, 2012, 11:41 pm 0 Comments
53 Q&A! 04 October 28th, 2012, 11:42 pm 0 Comments
54 Q&A! 05 October 28th, 2012, 11:43 pm 0 Comments
55 Q&A! 06 October 28th, 2012, 11:44 pm 0 Comments
56 Q&A! 07 October 28th, 2012, 11:45 pm 2 Comments
57 Filler - 2ND ANIVERSARY December 27th, 2011, 11:15 pm 10 Comments
58 Filler - 2800+FANS! April 29th, 2013, 12:40 am 4 Comments

Chapter 2

59 Chapter 2 - 01 April 18th, 2010, 11:05 pm 8 Comments
60 Chapter 2 - 02 May 3rd, 2010, 12:40 am 4 Comments
61 Chapter 2 - 03 May 3rd, 2010, 12:41 am 19 Comments
62 Chapter 2 - 04 May 12th, 2010, 9:39 pm 14 Comments
63 Chapter 2 - 05 May 16th, 2010, 11:39 pm 12 Comments
64 Chapter 2 - 06 May 26th, 2010, 12:19 pm 5 Comments
65 Chapter 2 - 07 June 5th, 2010, 11:06 am 11 Comments
66 Chapter 2 - 08 June 13th, 2010, 5:19 pm 18 Comments
67 Chapter 2 - 09 June 23rd, 2010, 3:22 pm 20 Comments
68 Chapter 2 - 10 July 1st, 2010, 5:44 pm 16 Comments
69 Chapter 2 - 11 July 13th, 2010, 8:45 pm 20 Comments
70 Chapter 2 - 12 July 17th, 2010, 8:22 pm 18 Comments
71 Chapter 2 - 13 July 25th, 2010, 11:34 am 18 Comments
72 Chapter 2 - 14 July 31st, 2010, 12:11 pm 26 Comments
73 Chapter 2 - 15 August 8th, 2010, 9:57 pm 30 Comments
74 Chapter 2 - 16 August 16th, 2010, 11:52 pm 38 Comments
75 Chapter 2 - 17 August 25th, 2010, 5:12 pm 27 Comments
76 Chapter 2 - 18 September 1st, 2010, 4:37 pm 27 Comments
77 Chapter 2 - 19 September 9th, 2010, 9:15 pm 32 Comments
78 Chapter 2 - 20 September 23rd, 2010, 7:38 pm 20 Comments
79 Chapter 2 - 21 September 30th, 2010, 4:14 pm 18 Comments
80 Chapter 2 - 22 October 4th, 2010, 12:32 pm 49 Comments
81 Chapter 2 - 23 October 15th, 2010, 8:41 pm 31 Comments
82 Chapter 2 - 24 October 24th, 2010, 6:01 pm 20 Comments
83 Chapter 2 - 25 October 27th, 2010, 12:26 pm 26 Comments
84 Chapter 2 - 26 November 7th, 2010, 7:17 pm 29 Comments
85 Chapter 2 - 27 November 15th, 2010, 10:28 pm 25 Comments
86 Chapter 2 - 28 November 21st, 2010, 11:16 pm 19 Comments
87 Chapter 2 - 29 November 27th, 2010, 10:14 pm 28 Comments
88 Chapter 2 - 30 December 4th, 2010, 11:10 pm 17 Comments
89 Chapter 2 - 31 December 9th, 2010, 12:02 am 16 Comments
90 Chapter 2 - 32 December 16th, 2010, 11:06 pm 11 Comments
91 Chapter 2 - 33 December 23rd, 2010, 9:04 pm 18 Comments
92 Chapter 2 - 34 December 24th, 2010, 11:38 am 36 Comments

Chapter 3

93 Chapter 3 - 01 January 20th, 2011, 6:58 pm 5 Comments
94 Chapter 3 - 02 January 20th, 2011, 7:10 pm 20 Comments
95 Chapter 3 - 03 February 1st, 2011, 10:46 pm 20 Comments
96 Chapter 3 - 04 February 17th, 2011, 7:24 pm 15 Comments
97 Chapter 3 - 05 February 24th, 2011, 6:43 pm 19 Comments
98 Chapter 3 - 06 March 10th, 2011, 8:27 pm 19 Comments
99 Chapter 3 - 07 March 17th, 2011, 6:00 pm 19 Comments
100 Chapter 3 - 08 March 24th, 2011, 4:40 pm 11 Comments
101 Chapter 3 - 09 April 3rd, 2011, 5:16 pm 23 Comments
102 Chapter 3 - 10 April 30th, 2011, 12:22 pm 13 Comments
103 Chapter 3 - 11 May 7th, 2011, 6:14 pm 35 Comments
104 Chapter 3 - 12 July 9th, 2011, 6:25 pm 27 Comments
105 Chapter 3 - 13 July 16th, 2011, 7:38 pm 7 Comments
106 Chapter 3 - 14 July 27th, 2011, 9:27 pm 10 Comments
107 Chapter 3 - 15 August 3rd, 2011, 10:54 pm 21 Comments
108 Chapter 3 - 16 August 21st, 2011, 12:58 pm 15 Comments
109 Chapter 3 - 17 September 17th, 2011, 5:57 pm 7 Comments
110 Chapter 3 - 18 October 8th, 2011, 2:00 pm 20 Comments
111 Chapter 3 - 19 November 14th, 2011, 12:25 am 15 Comments
112 Chapter 3 - 20 November 21st, 2011, 12:30 am 9 Comments
113 Chapter 3 - 21 January 3rd, 2012, 1:31 am 14 Comments
114 Chapter 3 - 22 January 31st, 2012, 11:43 pm 20 Comments
115 Chapter 3 - 23 March 28th, 2012, 2:15 pm 21 Comments
116 Chapter 3 - 24 May 14th, 2012, 1:21 am 15 Comments
117 Chapter 3 - 25 June 13th, 2012, 1:52 am 21 Comments
118 Chapter 3 - 26 July 22nd, 2012, 11:20 pm 13 Comments
119 Chapter 3 - 27 August 12th, 2012, 9:30 pm 11 Comments
120 Chapter 3 - 28 & 29 September 20th, 2012, 12:03 am 13 Comments
121 Chapter 3 - 30 October 28th, 2012, 11:47 pm 7 Comments
122 Chapter 3 - 31 December 2nd, 2012, 11:11 pm 4 Comments
123 Chapter 3 - 32 December 9th, 2012, 3:30 pm 5 Comments
124 Chapter 3 - 33 December 16th, 2012, 11:30 pm 5 Comments
125 Chapter 3 - 34 December 31st, 2012, 8:55 pm 7 Comments
126 Chapter 3 - 35 February 17th, 2013, 6:32 pm 8 Comments
127 Chapter 3 - 36 March 17th, 2013, 4:40 pm 5 Comments
128 Chapter 3 - 37 April 7th, 2013, 11:43 pm 3 Comments
129 Chapter 3 - 38 May 15th, 2013, 11:47 pm 7 Comments
130 Chapter 3 - 39 September 15th, 2013, 9:31 pm 5 Comments
131 Chapter 3 - 40 May 18th, 2014, 12:42 pm 10 Comments

Chapter 4

132 Chapter 4 - 01 December 10th, 2014, 8:35 pm 8 Comments
133 Chapter 4 - 02 December 23rd, 2014, 1:30 am 3 Comments
134 Chapter 4 - 03 January 22nd, 2015, 12:32 am 1 Comments
135 Chapter 4 - 04 March 14th, 2015, 9:02 pm 5 Comments
136 Chapter 4 - 05 April 30th, 2015, 1:52 am 5 Comments
137 Chapter 4 - 06 May 31st, 2015, 11:16 pm 8 Comments
138 Chapter 4 - 07 June 25th, 2015, 4:21 pm 3 Comments
139 Chapter 4 - 08 September 9th, 2015, 4:49 pm 2 Comments
140 Chapter 4 - 09 October 15th, 2015, 2:03 pm 3 Comments
141 Chapter 4 - 10 January 1st, 2017, 11:03 pm 3 Comments
142 Chapter 4 - 11 January 1st, 2017, 11:08 pm 3 Comments